Ergonomie en akoestiek

LANG LEVE DE ARBEIDSVREUGDE

Het is nutteloos als uw werknemers tevreden zijn met het design maar klagen over de ergonomie.  Ergonomie betekent eigenlijk: ‘de manier waarop arbeidsmiddelen, milieu en workflow zijn aangepast aan de mens’. Naar schatting 36% van het ziekteverzuim is het gevolg van onaangepast werkmateriaal.

Het is dus meer dan uw stoel, maar heeft wel voor een groot deel te maken met een correcte zithouding.  Het is meer dan uw werkomgeving, maar heeft wel voor een groot deel te maken hoe die is ingericht.  En zo spelen bureel, verlichting, beeldscherm, voetbank, muis…allemaal een rol.  Stem alle factoren zo goed mogelijk op mekaar af, aangepast aan u, als uniek persoon, dan komen wij tot oplossingen.

 

Akoestiek is nog een apart onderdeel van de ergonomische problematiek.  Zeer belangrijk want het beïnvloed in grote mate uw werkprestaties.  Het is algemeen geweten dat er in de landschapskantoren meer absenteïsme is dan bij personen die in aparte gesloten kantoorruimten werken.  Mensen die in landschapskantoren werken zijn minder productief omdat ze snel afgeleid worden door rinkelende telefoons, gesprekken en andere geluiden.

 

Dit irriteert en verhoogt de stress.  Akoestische wandjes, plafondtegels, tapijt maar ook andere leuke oplossingen kunnen op een efficiënte manier de geluidsoverlast inperken.